ε artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
1 513 SHIZOFRENIYA Partisans Good 6334 86755 281 563
2 513 Истеричность INQUISITION Good 11842 140621 216 062 511
3 402 lynx4 СИНДИКАТ Good 13258 182288 336 174 021
4 226 Beten1 VOLGA Good 620 46391 79 251 028
5 209 Betengo VOLGA Regular 2279 124065 141 581 380
6 195 DOK39RUS СВОБОДА Good 19539 766782 1 777 221 654
7 162 Chugun_Fanoverov Regular 34362 208609 372 515 317
8 150 santer1521 СИНДИКАТ Good 7136 157471 278 588 964
9 137 ФиПиЛяФкаяКаКаФкА Good 4664 135857 202 513 748
10 133 Тройка_вКорпус СНГ Regular 20129 72809 157 669 297
11 130 Mudshy Good 114 130435 275 898 524
12 130 Руська[us] Regular 1000 101977 155 247 639
13 129 Мрачность INQUISITION Regular 5929 102348 142 161 231
14 113 ЗлойБармалей Good 19838 402896 347 199 061
15 104 GUDMARKET SPARTA Good 0 0 8 602 073
16 100 саня_бритва Regular 8128 100166 202 775 698
17 98 Stinkysnail Good 25 40287 90 103 541
18 94 Corwin Good 7739 43088 127 254 113
19 92 СтарухаИзергиль INQUISITION Regular 20203 168541 285 255 945
20 92 ReTtr0 ДАГЕСТАН Regular 9550 66485 114 769 122
21 91 Бродяга_сталкер Good 11 13417 26 758 337
22 84 Zloiwolfy1992 Regular 395 37675 50 162 336
23 81 Guf228 СНГ Regular 9382 111274 184 745 237
24 78 BosscA Regular 5776 63717 125 884 720
25 77 GudMasteR SPARTA Good 7951 240135 481 538 633
26 76 Бейбла SPARTA Regular 821 72738 160 612 135
27 74 HAX_HAX ШУРАВИ Good 3319 222845 312 975 456
28 73 7_at СИНДИКАТ Good 5075 139924 183 853 330
29 70 Атомность INQUISITION Regular 15973 136387 248 846 360
30 70 Butterfly Дворники Good 37704 139407 225 498 178
31 69 МутабоищЕ SPARTA Good 264 154936 175 637 315
32 68 the_BOOGEYMAN ЭКСПАНСИЯ Regular 2543 66605 169 129 552
33 66 Блудливость Umbrella Good 5526 95671 196 372 057
34 65 Болотный_Доктор[us] Good 90 5574 13 065 923
35 64 ДЕДУЛЯ161 ЧВКвагнер Regular 808 146900 177 763 037
36 63 ПЕСЕЦ_УЕ SPARTA Good 160 62417 102 803 235
37 63 santer СИНДИКАТ Good 169 32867 64 516 287
38 62 YasnoSolnashko DOLG Good 4754 87365 140 645 721
39 62 ДерзостЬ UN_SKILL Regular 11167 121949 185 895 183
40 62 Сафар HARDCORE Regular 2076 49239 66 449 050
41 60 Мадона СИНДИКАТ Regular 1525 47383 120 350 298
42 58 XAH_1 Дворники Regular 21049 249048 213 864 558
43 57 Mariart1 ОСОБЫЙ_РЕЖИМ Good 22701 126893 184 558 681
44 57 Джоди Good 1486 56706 87 259 479
45 57 VedrO[us] ЭКСПАНСИЯ Good 30 32832 76 198 449
46 56 Ringlefinch Regular 6721 149610 140 895 419
47 56 ШаЛьНая4еРеПаХа Good 14203 133451 219 844 695
48 55 Skibidi SPARTA Regular 39217 112532 188 459 448
49 55 Bullzeyez Good 94 45919 86 282 285
50 55 Врединка ДОЛГ Good 2474 58738 101 192 269