γ artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
251 8 tj_sinkler AT0MIC Regular 1493 59412 93 419 814
252 8 Шустрая_Бестия SPARTA Regular 9154 123312 162 001 868
253 8 хРОМАх СВОБОДА Good 8920 125316 198 792 605
254 8 RenamedUser_40 INQUISITION Regular 2233 163850 217 960 303
255 8 АкадемичныйДворник Дворники Good 15344 134972 228 003 691
256 8 COMBAT78 MACTEPA Good 77 49769 41 901 213
257 8 4eRn0biL_BanD1t SPARTA Good 6744 94698 160 031 805
258 8 ттн СТРАЖ Regular 5234 84150 131 662 859
259 8 xXLastLightXx Regular 11469 67274 97 248 788
260 8 X3BAZZINGABG Regular 1464 91805 102 135 696
261 8 Valkyriez UNDEAD Regular 1297 68092 176 960 832
262 8 НуМеРо_Ун0 Дворники Regular 8515 159895 284 613 150
263 8 Подлец ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 2745 48951 102 348 800
264 8 Saltor Good 789 72678 150 819 407
265 8 Буйность Umbrella Good 32508 137660 237 189 157
266 8 vorbp Good 24 169201 317 715 942
267 8 Кирпичъ[us] СНГ Regular 9142 103362 210 486 847
268 8 Андрей12061[us] СВОБОДА Good 12009 204197 331 275 364
269 8 Starichello228TI СВОБОДА Good 4068 57175 81 917 287
270 8 Morgenstern Дворники Regular 3844 77194 128 065 321
271 8 ФАР АТТАСК Good 10985 175940 236 100 380
272 8 Frezerovshik RITTER Regular 2852 131598 189 576 917
273 7 Partosss SPARTA Regular 9773 153811 195 985 111
274 7 искатель_снов Regular 313 57617 154
275 7 Shocknofsky Regular 806 32005 36 793 110
276 7 Самойлов_Сергей СТРАЖ Regular 22446 198114 216 695 150
277 7 б0б MAGMA Good 327 24173 24 593 036
278 7 SHAlTAN SHARKS Good 27241 152053 213 430 876
279 7 DFM Regular 11468 164164 140 475 901
280 7 kaquar Good 1666 148641 295 569 718
281 7 Варг Regular 3171 143901 138 112 246
282 7 Наемник42 М.О.Н.О.Л.И.Т. Good 1041 70802 89 047 970
283 7 Про100Жека СИНДИКАТ Good 559 52455 91 226 705
284 7 Black_Blood СИНДИКАТ Good 4412 54870 130 055 892
285 7 NeonFor СИНДИКАТ Regular 5759 76596 101 220 257
286 7 Danaec ГРАДУС Good 550 77374 79 064 297
287 7 ДИМА47 Good 1964 62389 134 903 540
288 7 ReTtr0 ДАГЕСТАН Regular 9550 66485 114 769 122
289 7 BePTyXaH4uK АТТАСК Regular 30741 225384 277 709 092
290 7 ТютюнТютюныч Regular 1965 156123 191 260 128
291 7 Рехтовщица Regular 16920 116455 212 041 324
292 7 ANkilleR22rus SPARTA Regular 6755 130886 163 610 279
293 7 BxiZoNx HARDCORE Regular 5503 70626 95 322 635
294 7 ТОР_ГАШ RITTER Regular 3154 74763 93 962 717
295 7 Mahzkah UNDEAD Good 1075 174276 184 725 224
296 7 Пупок_Кингконга INQUISITION Good 619 50601 104 145 078
297 6 BornSlay Regular 16013 176905 29 280 579
298 6 Сподвыподвертом SPARTA Regular 28471 313553 330 951 659
299 6 Неприкаянный Back_in.USSR Regular 21152 125445 174 002 576
300 6 Ерунда ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 466 96936 95 586 309