β artifact hunters top

All data will be updated online.

Online
Offline


Position Count Stalker Clan PvP status PvP wins PvE wins Experience
301 554 Ясь СВОБОДА Regular 3496 143391 223 593 942
302 551 KyJlbTypHblu SPARTA Regular 53174 279543 325 951 477
303 548 111ТРАВКА111 Good 1574 81690 82 594 379
304 547 RenamedUser0969 Good 501 38412 37 953 594
305 546 Демон ДАЛЬНИЙ_ВОСТОК Regular 1660 96652 117 543 189
306 545 Тренер Regular 3561 79125 95 796 993
307 538 Malkam Good 1420 48916 61 350 302
308 533 NotS0Serious Regular 13396 121129 178 053 329
309 531 ТЕМЫЧ СВОБОДА Good 33655 228978 319 813 737
310 531 DimSim СИНДИКАТ Good 10457 159223 272 483 912
311 530 Старый_Трюкач Umbrella Regular 598 56884 123 453 403
312 528 ЛагающийСпартанец СИНДИКАТ Regular 4998 76049 128 363 936
313 526 Ябегуаволосыназад РОГАиКОПЫТА Regular 475 63477 55 999 165
314 524 XEGO SPARTA Regular 22257 107494 228 162 633
315 520 Архангель[us] SPARTA Good 14 20009 34 242 703
316 516 Нод33 SPARTA Good 6668 304461 512 139 253
317 516 Серега_0Бм0р0К Regular 448 15525 90 071 835
318 514 DIgglesMcfee UNDEAD Good 2716 159154 177 269 194
319 513 ГАЛЛОПЕРИДОЛ[us] Regular 2359 59710 60 759 326
320 512 Panoromiks MACTEPA Regular 3236 77473 90 019 381
321 507 Спец88 RITTER Regular 1273 78682 85 811 924
322 506 СТРАЙКЕР[us] Дворники Regular 5886 162623 213 313 764
323 506 Hanter_Bes М.О.Н.О.Л.И.Т. Good 1999 85556 127 835 008
324 504 Шопенгауэр SPARTA Good 48 24281 87 530 069
325 502 ИндираГанди Fanover Good 23198 150218 249 665 246
326 498 mosana Regular 2099 56161 82 887 646
327 497 УХА Дворники Regular 10360 84357 100 937 568
328 495 Gromila[us] ГРАДУС Good 603 53336 87 998 625
329 493 SuicldeboyS SuicideSquad Regular 52213 120384 254 281 830
330 492 Серега_Николаевский[us] Good 3337 109129 170 841 551
331 490 allexs СТРАЖ Good 5224 100863 157 603 069
332 489 Z00M СТРАЖ Regular 13159 114569 244 691 622
333 487 Пытаюсь_Разбогатеть СТРАЖ Good 3082 102900 214 276 519
334 487 RED_DEVIL777 SuicideSquad Good 3982 100683 125 940 547
335 486 Макрушник_Комаров Regular 650 20605 40 140 372
336 482 GAFA62 SuicideSquad Regular 5287 81125 103 528 506
337 481 Deadly_Desire Back_in.USSR Regular 5575 86775 126 297 900
338 481 SHPALMAN СВОБОДА Good 2829 56891 101 282 055
339 480 Серый1 Ангелы_Ада Good 1278 53997 64 076 246
340 480 ЖекАТлт СНГ Good 1029 35954 71 057 241
341 479 КончитаПихарева Regular 4626 56583 128 336 794
342 478 OLEG_1 Древнее_Племя Good 68 77467 95 491 830
343 477 ДержусьЗаКепку СНГ Regular 6746 96434 128 964 340
344 477 Охотник44рег СВОБОДА Regular 4331 179959 198 566 000
345 476 чек Good 15325 342453 521 418 767
346 474 Антагонист Regular 19171 122614 151 394 856
347 473 Тыва Regular 1309 87243 64 394 533
348 472 JIeluk SPARTA Good 3887 58463 165 295 874
349 472 Дючело Дворники Regular 1598 39842 62 207 636
350 472 хСЕРЫЙх СИНДИКАТ Good 1165 26955 95 245 014